Čo sú črevné zápaly

Rozdelenie črevných zápalov podľa príčiny

Črevné zápaly (kolitídy) predstavujú širokú skupinu ochorení. V súvislosti s ich príčinou ich môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií.

Kolitídy infekčné

 • bakteriálne, vírusové, mykotické, parazitárne kolitídy
 • pseudomembranózna (klostrídiová) kolitída

Kolitídy spôsobené vonkajšími vplyvmi

 • kolitídy spôsobené liekmi (napr. nesteroidnými antireumatikami)
 • kolitídy spôsobené fyzikálnymi vplyvmi (napr. po radiačnej onkologickej liečbe)

Kolitídy spôsobené vnútornými príčinami

 • ischemická kolitída (spôsobená poškodením čreva v dôsledku miestneho nedokrvenia)
 • kolitída po transplantácii orgánov
 • neutropénna kolitída (typická ako komplikácia chemoterapie)

Kolitídy spôsobené mechanickými vplyvmi

 • napr. pri črevnej nepriechodnosti

Kolitídy alergického pôvodu

Kolitídy nejasnej etiológie (pôvodu)

 • idiopatické črevné zápaly (chronické zápalové ochorenie nejasného neinfekčného pôvodu, najmä Crohnova choroba a ulcerózna kolitída)
 • mikroskopické kolitídy (lymfocytárne, kolagénne, eozinofilné – ich typ je určený histologickým vyšetrením)
 • prechodné kolitídy (kolitídy trvajúce kratší čas ako 1 mesiac, predpokladá sa infekčná etiológia)
 • diverzné kolitídy (zápal vznikajúci v časti hrubého čreva dočasne vyradené z črevnej pasáže)

Idiopatické črevné zápaly

Ďalšia časť textu je venovaná tzv. idiopatickým črevným zápalom. V praxi sa do tejto skupiny ochorení radia najmä Crohnova choroba (tiež morbus Crohn či terminálna ileitída) a ulcerózna kolitída (tiež idiopatická proktokolitída). Pokiaľ sa príznaky oboch chorôb vzájomne prekrývajú a nemožno jednoznačne rozhodnúť, či ide o Crohnovu chorobu, alebo ulceróznu kolitídu, hovoríme o tzv. kolitíde neurčitej či indeterminovanej alebo neklasifikovateľnej. V prípade idiopatických črevných zápalov sa v literatúre často stretávame so skratkou IBDinflammatory bowel disease. Staršie názvoslovie používalo termín nešpecifické črevné zápaly, toto označenie sa však dnes už nepoužíva. IBD predstavujú chronické zápalové ochorenia tráviacej rúrky, ktorých príčina je neinfekčná a dosiaľ nie úplne vyjasnená. Súčasnými metódami medicíny ich nemožno pomocou liečivých prípravkov úplne vyliečiť.

Výskyt idiopatických črevných zápalov

Idiopatickými črevnými zápalmi (IBD) trpia v krajinách Európskej únie vyše tri milióny ľudí. Vzhľadom na nízky výskyt týchto ochorení v rozvojových krajinách môžeme idiopatické črevné zápaly radiť medzi tzv. civilizačné ochorenia.

V Českej republike výskyt idiopatických črevných zápalov každoročne stúpa, a to v prípade Crohnovej choroby až o 4,5 % ročne a v prípade ulceróznej kolitídy až o 3,5 % ročne. Podľa dostupných dát bolo v roku 2017 pre obe uvedené ochorenia spolu liečených vyše 55 000 pacientov. Z toho sa Crohnova choroba týkala 26 923 osôb a ulcerózna kolitída 28 173 jedincov. V roku 2010 sa pritom s každou z týchto dvoch chorôb liečilo približne o 10 000 pacientov menej.