Vyšetrenie

Existuje celý rad metód, ktorých prostredníctvom možno zistiť, či ide alebo nejde o Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu. Diagnostika idiopatických črevných zápalov je založená na klinickom obraze, laboratórnom vyšetrení, endoskopickom a histologickom náleze a výsledkoch zobrazovacích vyšetrení. (12) Voľbu individuálne vhodných metód pre konkrétneho pacienta určuje odborný lekár.

Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie

 • Hodnotenie príznakov (hnačky, prímes krvi a hlienu v hnačke, bolesti brucha, únava, zvýšené teploty, bolestivé nutkanie na stolicu – tzv. tenezmy a pod.)
 • Pohmat brucha, pátra sa po bolestivosti nad postihnutým úsekom čreva či rezistenciách (hmatných patologických útvaroch)
 • Pátranie po prítomnosti mimočrevných prejavov (kožných zmenách a pod.).

Laboratórne vyšetrenie krvi

 • Krvný obraz.
 • Zápalové parametre (CRP, sedimentácia, zvýšenie bielych krviniek).
 • Proteíny, hladina albumínu.
 • ANCA a ASCA protilátky (pozitivita ANCA a neprítomnosť ASCA protilátok svedčí skôr pre ulceróznu kolitídu).

Vyšetrenie stolice

 • Kultivácia, virologické, prípadne parazitologické vyšetrenie pri nutnosti vylúčenia infekčného pôvodu ťažkostí.
 • Test na okultné (skryté) krvácanie v stolici – t. j. krvácanie okom neviditeľné.

Endoskopické vyšetrenie

 • Kolonoskopia (kolonoskopia)ide o metódu vyšetrenia hrubého čreva, keď je kolonoskop (jednoducho povedané hadička s kamerou) zavedený konečníkom do čreva. Vyšetrenie umožňuje prezrieť celú oblasť hrubého čreva, eventuálne odobrať vzorky. Ďalej umožňuje určiť prípadný rozsah postihnutia, zistiť prípadné komplikácie a sledovať efekt liečby. Pred vyšetrením je nutné sa prostredníctvom predpísaných preháňadiel vyprázdniť.
 • Gastroskopia – vyšetrenie žalúdka, spojené tiež s vyšetrením pažeráka a dvanástnika, gastroskop (hadička s kamerou) sa cez ústa zavedie do žalúdka, ktorý sa dôkladne prezrie, prípadne sa odoberú vzorky na histologické vyšetrenie.
 • Kapsulová enteroskopia (kapsuloskopia) – ide o obrazové vyšetrenie tenkého čreva špeciálnou diagnostickou kapsulou, ktorá má veľkosť väčšej vitamínovej kapsuly a je vybavená mikrokamerou. Vyšetrovaná osoba tento miniprístroj prehltne, on potom pri prechode tráviacim ústrojenstvom sníma farebné obrázky vnútrajška čreva, vysiela ich a zaznamenáva do rekordéra, ktorý nosí pacient pri sebe. Špeciálny počítač následne vytvorí z obrázkov videozáznam tráviaceho ústrojenstva, ktorý lekár prezrie a vyhodnotí. Pacient po niekoľkých dňoch (najdlhšie do dvoch týždňov) kapsulu vylúči prirodzenou cestou so stolicou. (20)

Zobrazovacie metódy

Enteroklýza – ide o spôsob röntgenologického vyšetrenia tenkého čreva so zavedením sondy do dvanástnika, resp. až do lačníka (obe sú časťou tenkého čreva) s následnou aplikáciou kontrastnej látky. Metóda umožňuje zobraziť tenké črevo.

Irigografia röntgenové kontrastné vyšetrenie hrubého čreva. Po jeho vyčistení klystírom sa cez konečník podá báryová kontrastná látka.

CT vyšetrenie

Magnetická rezonancia aj.