Poradňa črevné zápaly

Na Vaše otázky odpovedá MUDr. Božena Pekárková.

Vo svojej 44 – ročnej praxi v medicíne začínala najprv na Internom oddelení v Trnave čo bol pre ňu dôležitý základ pre komplexný pohľad na pacienta. V r. 1986 získala atestáciu z gastroenterológie, ktorá bola v tom čase vo veľkom rozkvete z čoho vyplynuli bohaté skúsenosti nielen v endoskopických vyšetrovacích metódach, ale v ultrasonografii brucha. Od začiatku svojej lekárskej praxe sa zvlášť venuje problematike celiakie. Tým že roky pracuje v gastroenterologickej ambulancii s veľkým spádovým územím, má široké skúsenosti v celej problematike gastroenterológie. Okrem toho sa 20 rokov zúčastňovala medzinárodných klinickým štúdií prevažne s problematikou nešpecifických črevným zápalov, ich konvenčnou aj biologickou liečbou. Tieto skúsenosti zúročuje pri starostlivosti o svojich pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov vrátane osobných údajov zvláštnej kategórie

Vaše otázky