Vyhlásenie

Podmienky používania webu http://crevne-zapaly.sk/

  1. Prevádzkovateľom webu www.strevni-zanety.cz je spoločnosť MeDitorial, s.r.o., so sídlom Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, IČO 271 99 151, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 103858 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
  2. Informácie na stránkach uvedené sú informácie z oblasti zdravotníctva určené pre širokú verejnosť, ak nie je uvedené inak. Obsahom stránok sú najmä odborné články, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Spoločnosť MeDitorial nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie či interpretáciu tu prezentovaných informácií.
  3. Web a jeho obsah je chránený najmä ustanoveniami zákona č. 121/2000 Zb. o práve autorskom a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  4. Prevádzkovateľ na webe zobrazuje obchodné oznámenia, ktoré sú zverejňované a označované v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade so zákonom 40/1995. Zb., o regulácii reklamy, v platnom znení.
  5. Internetové stránky obsahujú aj odkazy na odborné internetové stránky iných zriaďovateľov. Prevádzkovateľ neručí za obsah takýchto odkazovaných stránok.
  6. Súčasťou webu je i Poradňa lekára. Poradňa v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť, slúži ako nezáväzný zdroj informácií. Používateľom sa dôrazne odporúča vyhľadať popri použití Poradne aj odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom omnoho účinnejšie diagnostikovať a pomôcť.
  7. Otázky posielané do Poradne slúžia tiež ako informačný zdroj pre používateľov s rovnakými ťažkosťami. Z tohto dôvodu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejňovať otázky a odpovede z Poradne. Otázky používateľov a odpovede lekára sú pre zverejnenie vždy pseudonymizované (je zobrazené iba meno, ktoré používateľ uviedol ako krstné; skutočná identita používateľa však pred zodpovedaním otázky nie je zisťovaná ani nijako verifikovaná) a úplné znenie otázky používateľa, ako aj odpovede lekára. Prílohy, ktoré používateľ Poradne zašle do Poradne v rámci otázky, nie sú na webe zverejňované.
  8. V Poradniach sú spracované otázky len tých používateľov, ktorí udelili súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, a to vrátane zvláštnej kategórie údajov (o zdravotnom stave). So Zásadami ochrany osobných údajov sa môžete oboznámiť tu.

MeDitorial 2. 6. 2020