Príčiny Crohnovej choroby

Niektoré rizikové faktory Crohnovej choroby môžete ovplyvniť, iné nie

Príčiny Crohnovej choroby neboli aj napriek intenzívnemu výskumu stále úplne objasnené. Svoju rolu zohráva imunitný systém, ale aj množstvo ďalších faktorov. O ktoré ide a kto je v najväčšom riziku?

Najpravdepodobnejšou a v súčasnosti všeobecne uznávanou príčinou Crohnovej choroby je neadekvátna odpoveď imunitného systému na pôvodcov infekčných ochorení. Imunitný systém namiesto vírusov a baktérií napáda a likviduje jedlo, baktérie črevnej mikroflóry, bunky čreva a ďalšie prospešné substancie. Dochádza k rozvoju zápalu a poškodeniu črevnej steny v celej jej hrúbke. Týmto mechanizmom môže byť napadnutá ktorákoľvek časť tráviacej rúry od úst až po konečník.

Neovplyvniteľné predispozície

Niektorí ľudia sú vo väčšom riziku rozvoja Crohnovej choroby ako iní. Často je to spôsobené faktormi, ktoré nemožno ovplyvniť. Jedným z nich je genetická predispozícia. Pokiaľ trpí na toto ochorenie váš blízky príbuzný, mali by ste sa mať na pozore. Približne 3 z 10 ľudí s Crohnovou chorobou majú vo svojom príbuzenstve ďalších chorých. Dvojča človeka s Crohnovou chorobou má podľa rôznych zdrojov cca 40 – 70 % riziko, že bude zápasiť s rovnakým ochorením.

K ďalším neovplyvniteľným predispozíciám patrí vek. Crohnova choroba vás síce môže zastihnúť v ktoromkoľvek období života, najčastejšie sú však diagnostikovaní ľudia mladší ako 30 rokov.

Výskyt sa líši štát od štátu

Crohnova choroba sa vyskytuje na celom svete. Výskyt v jednotlivých častiach planéty je však rôzny. Najviac ľudí trpí na toto ochorenie v rozvinutých priemyselných krajinách – Severnej Amerike, severnej a západnej Európe. Najmenej často sa choroba objavuje u jedincov v južnej Afrike, Austrálii, južnej a strednej Európe. Dá sa povedať, že čím južnejšie v Európe žijete, tým nižšie je riziko, že ochoriete na Crohnovu chorobu.

Záleží aj na rase a etniku. V hispánskej populácii v Severnej Amerike je výskyt nižší, u aškenázskych Židov, naopak, významne vyšší. V Českej republike sa ročne novo objaví na 100 000 obyvateľov asi 23 nových prípadov s Crohnovou chorobou. 

Nebezpečné baktérie a poruchy imunitného systému

Porucha funkcie imunitného systému s rozvojom tohto ochorenia úzko súvisí. Je tiež preukázané, že pravdepodobnosť Crohnovej choroby zvyšujú niektoré baktérie. Ide najmä o Mycobacterium avium paratuberculosis a určitý typ Escherichia Coli.

Množstvo rizík môžete ovplyvniť

Nech už sú vaše genetické predispozície akékoľvek, zdravým životným štýlom môžete svoje riziká významne znížiť. Naopak, medzi nezdravé vplyvy patria najmä: 

  • fajčenie – fajčiari mávajú závažnejší priebeh Crohnovej choroby a zvyšuje sa u nich pravdepodobnosť nutnosti chirurgického zákroku;
  • život v priemyselnej oblasti;
  • strava bohatá na tuky a v tej súvislosti narušená rovnováha črevnej mikroflóry.

I keď nie je presná príčina Crohnovej choroby zatiaľ objasnená, sú známe jej rizikové faktory. Z tých ovplyvniteľných je dôležitá hlavne strava.

(dos)

Zdroje:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/151620#causes

https://www.nhs.uk/conditions/crohns-disease/

https://www.webmd.com/ibd-crohns-disease/crohns-disease/digestive-diseases-crohns-disease#1

https://www.healthline.com/health/crohns-disease#causes

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/crohns-disease/symptoms-causes/syc-20353304

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/01/03.pdf

https://www.csgh.info/uploads/pdf/10861_cs.pdf