Ulcerózna kolitída

Čo si máme pod pojmom ulcerózna kolitída predstaviť?

Úplne v skratke možno povedať, že ulcerózna kolitída je ochorenie tráviaceho traktu, ktoré má dlhodobý priebeh a prejavuje sa bolesťami brucha, častými hnačkovitými stolicami s prímesou krvi a množstvom ďalších príznakov a komplikácií. Ide o liekmi nevyliečiteľné, ale liečiteľné ochorenie. V niektorých prípadoch je definitívnym riešením radikálny chirurgický výkon.

Ulcerózna kolitída podrobne

Ulcerózna kolitída (idiopatická proktokolitída) je chronické ochorenie črevnej sliznice, na ktorej povrchu spôsobuje zápalové zmeny a vredy. Priebeh choroby je charakteristický striedaním pokojných bezpríznakových období (remisia) s fázami aktivácie choroby (relaps). Choroba postihuje vždy konečník a kontinuálne sa šíri na rôzne rozsiahlu časť hrubého čreva. Podľa rozsahu postihnutia hrubého čreva môžeme ulceróznu kolitídu rozdeliť do troch foriem: 

  • proktitída (zápal konečníka) – týka sa asi 25 % pacientov,
  • ľavostranná kolitída (postihuje konečník a rôznu časť ľavej časti hrubého čreva) – výskyt u 45 % pacientov,
  • extenzívna kolitída (zápal sa môže šíriť až do oblasti hrubého čreva) – asi u 30 % pacientov.

Pre lepšie pochopenie mechanizmu choroby nižšie pripomíname informácie o anatómii a funkcii hrubého čreva.

Hrubé črevo

Hrubé črevo je konečný úsek tráviacej rúry, ktorá je u dospelého človeka dlhá až 1,5 metra a ktorá nadväzuje na tenké črevo. Začína sa slepým črevom v dutine brušnej v oblasti pravej jamy bedrovej. Ďalej pokračuje vzostupnou časťou hrubého čreva smerom nahor a pod pečeňou sa ohýba naľavo do priečnej časti hrubého čreva. Pozdĺž ľavej hranice brucha opäť klesá ako zostupná časť hrubého čreva a ukončuje ho esovitá kľučka a konečník ústiaci do ritného otvoru.

Hlavnou funkciou hrubého čreva je zahustenie zvyškov potravy. To je dosiahnuté tým, že sa z nej vstrebáva voda. Hrubé črevo je osídlené veľkým množstvom baktérií (tzv. črevná mikroflóra), ktoré sa takisto podieľajú na definitívnej úprave črevného obsahu a tvorbe stolice. Uvádza sa, že priemerný dospelý človek má v črevách až 1,5 kg baktérií.

Čo znamená názov choroby?

Slovo „kolitída“ je zložené z latinských výrazov „colon“ (hrubé črevo) a prípony „itis“ (zápalový), a označuje teda zápal hrubého čreva. Pojem „ulcerózny“ možno preložiť ako vredovitý. Názov „ulcerózna kolitída“ by sa teda dal v skratke chápať ako vredovitý zápal hrubého čreva. Aj keď výskyt vredov na sliznici je pre chorobu charakteristický, ich výskyt je individuálny a závisí od závažnosti ochorenia.

Ďalší používaný názov je „idiopatická proktokolitída“. Toto označenie znamená, že ide o postihnutie konečníka a hrubého čreva, pojmom „idiopatický“ sa v medicíne označujú choroby a stavy s neznámou príčinou.

Vyspelé štáty sú na tom horšie

Výskyt ulceróznej kolitídy v ekonomicky vyspelých krajinách trvalo stúpa. Podľa posledných dostupných dát je medziročný nárast ulceróznej kolitídy v ČR 3,5 %. Pozitívne je, že počty hospitalizovaných pacientov s touto chorobou v ČR, naopak, v čase mierne klesajú (medziročne o 0,6 %). V roku 2017 bolo u nás v súvislosti s ulceróznou kolitídou hospitalizovaných 1 365 pacientov, pričom 28 173 osôb sa s touto chorobou liečilo. Podľa európskych dát bolo v Európe evidovaných až 505 prípadov ulceróznej kolitídy na 100 000 obyvateľov.