Rozdiely medzi ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou

Ako rozlíšiť Crohnovu chorobu od ulceróznej kolitídy

Obe formy idiopatických črevných zápalov patria medzi chronické črevné ochorenia a sú si na prvý pohľad veľmi podobné. Napriek tomu majú niekoľko charakteristických znakov, ktoré ich vzájomne odlišujú. Najnápadnejším rozdielom medzi oboma chorobami je časť čreva, ktorú postihujú, a hĺbka, do ktorej zasahujú črevnú stenu.

Crohnova choroba Ulcerózna kolitída

Môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviacej rúry.

Zasahuje vždy konečník a rôzne rozsiahly úsek hrubého čreva.

Zasiahnuté úseky čreva sa striedajú so zdravými (tzv. segmentárne postihnutie).

Postihuje črevo vcelku, bez zdravých úsekov.

Klinické príznaky sú veľmi rozmanité v závislosti od rozsahu a lokalizácie postihnutia, hlavným príznakom sú hnačky (prímes krvi je zriedka).

Hlavným príznakom je hnačka s prímesou krvi a hlienu a tzv. tenezmami (bolestivé nutkanie na stolicu).

Zápal postihuje celú črevnú stenu (transmurálny zápal).

Zápal zasahuje iba črevnú sliznicu.

Často je spojená so vznikom fistúl.

Fistuly sa vytvárajú len vzácne.