Crohnova choroba

Čo si máme pod pojmom Crohnova choroba predstaviť?

V skratke možno povedať, že Crohnova choroba je ochorenie tráviaceho traktu, ktoré má dlhodobý priebeh a postihuje ktorúkoľvek časť tráviacej rúry. Medzi tri najčastejšie príznaky (až v 60 %) patrí chronická hnačka, bolesti brucha a úbytok hmotnosti. (1) Ide o ochorenie, ktoré nemožno liekmi ani chirurgicky vyliečiť.

Crohnova choroba – podrobne

Táto choroba získala svoje meno podľa amerického gastroenterológa B. B. Crohna, ktorý ju v roku 1932 opísal.

Crohnova choroba je chronický zápal tenkého a hrubého čreva alebo oboch čriev, vzácnejšie ktorejkoľvek ďalšej časti tráviacej rúry. Zápalový proces postihuje nielen sliznicu, ale aj hlbšie vrstvy tráviacej rúry. Podľa anatomickej oblasti klasifikujeme formy choroby na

 • ileitídu (vyskytuje sa v 25 – 35 % prípadov),
 • ileokolitídu (vyskytuje sa v 45 – 50 % prípadov),
 • kolitídu (tvorí 30 % prípadov),
 • anorektálne ochorenie – t. j. ochorenie konečníka a análneho otvoru (tvorí 30 – 40 % prípadov),
 • postihnutie apendixu – t. j. červovitého výbežku slepého čreva (vyskytuje sa až v 50 % prípadov),
 • postihnutie dutiny ústnej, pažeráka a dvanástnika (málo časté).

Pre lepšie pochopenie vyššie uvedenej klasifikácie uvádzame stručný popis tráviacej rúry s latinskými termínmi. 

Anatómia tráviacej rúry

 • Dutina ústna (cavum oris).
 • Hltan a pažerák (pharynx a esophagus).
 • Žalúdok (gaster, stomachos).
 • Tenké črevo – (intestinum tenue):
  • dvanástnik (duodenum),
  • lačník (jejúnum),
  • bedrovník (ileum).
 • Hrubé črevo (colon, intestinum crassum):
  • slepé črevo (caecum), k nemu je pripojený červovitý výbežok (appendix),
  • hrubé črevo (caecum) – vzostupné (colon ascendens), priečne (colon transversum), zostupné (colon descendens), esovitá kľučka (colon sigmoideum),
  • konečník (rectum),
  • análny otvor (anus).

Choroba vyspelých štátov

Crohnova choroba sa vyskytuje najmä v ekonomicky vyspelých krajinách a počet chorých trvalo stúpa. Podľa posledných prieskumov množstvo osôb liečených v Českej republike medziročne vzrastá až o 4,5 %. Medziročne (až o 0,8 %) tiež narastá počet hospitalizácií v súvislosti s Crohnovou chorobou. V roku 2017 bolo v Českej republike liečených 26 923 pacientov s Crohnovou chorobou. V USA dosiahol podľa posledných štatistík celkový počet prípadov 286 na 100 000 obyvateľov a v Kanade 319 na 100 000 obyvateľov. Crohnova choroba sa vyskytuje vo zvýšenej miere u niektorých etnických skupín, napríklad u aškenázskych Židov.