Príčiny ulceróznej kolitídy

Ulcerózna kolitída je pomerne vzácne ochorenie. V Českej republike na 100 000 ľudí pripadá asi 25 s touto chorobou. Komu hrozí? Aké sú príčiny?

Ulcerózna kolitída je multifaktoriálne ochorenie. To znamená, že nemá jednu konkrétnu príčinu. Je ich mnoho. Aké sú a kto je vo väčšom riziku?

Choroba bohatých

Ulcerózna kolitída patrí medzi tzv. civilizačné choroby. Jej výskyt je viazaný na vyspelosť jednotlivých štátov. Najviac prípadov je v Severnej Amerike, západnej a strednej Európe. Výskyt v postkomunistických krajinách narastá. V chudobných krajinách sa ulcerózna kolitída prakticky nevyskytuje.

A zasa tá genetika

Od svojich predkov zdedíme mnoho predispozícií. Niektoré sú dobré, iné nám prinášajú do života riziko. Pokiaľ váš súrodenec, rodič alebo dieťa trpí na ulceróznu kolitídu, je väčšia šanca, že sa táto choroba objaví aj u vás. Asi pätina ľudí s ulceróznou kolitídou má blízkeho príbuzného, ktorý na toto ochorenie trpí.

V porovnaní s Crohnovou chorobou je však vplyv genetických faktorov slabší. U oboch jednovaječných dvojčiat sa ulcerózna kolitída vyskytuje v 6–14 % prípadov. Pri Crohnovej chorobe ide o 44–50 %.

Rolu zohrávajú etniká aj vek 

Vplyv genetiky je zrejmý aj na rôznom výskyte ulceróznej kolitídy pri jednotlivých rasách či etnikách. Napríklad aškenázski Židia majú riziko rozvoja tohto ochorenia významne vyššie.

Choroba často postihuje mladých ľudí. V najväčšom riziku sú tí vo veku od 15 do 30 rokov. Nevyhýba sa však ani starším – ďalšou rizikovou skupinou sú jedinci starší ako 60 rokov.

Na životnom štýle a prostredí záleží

Rovnako ako pri väčšine iných ochorení, rizikovým faktorom sú aj vplyvy životného štýlu a prostredia:

  • nedostatočná hygiena,
  • znečistenie ovzdušia,
  • diéta a črevná mikrobiálna flóra.

Celý rad štúdií tiež poukazuje na protektívny vplyv odstránenia apendixu (červovitého výbežku slepého čreva) ako prevencie rozvoja ulceróznej kolitídy. Metaanalýza 13 štúdií preukázala zníženie tohto rizika dokonca o 69 %!

Za všetkým stojí imunitný systém

V neposlednom rade nemožno vynechať rolu imunitného systému. Ulcerózna kolitída je chronický zápal sliznice hrubého čreva. Jednou z pravdepodobných príčin je porucha funkcie imunitného systému. Ten sa namiesto boja s vírusmi či baktériami zachová atypicky a začne napádať bunky vlastného tráviaceho traktu. Navyše, ak už trpíte iným autoimunitným ochorením, riziko rozvoja ďalšieho je vyššie.

Príčiny ulceróznej kolitídy zatiaľ neboli úplne objasnené. Podľa doposiaľ známych informácií však pravdepodobne ide o kombináciu faktorov genetických, imunologických a faktorov prostredia. Tie vedú k nekontrolovanému zápalu. Významnú rolu zohráva porucha vrodenej imunity a črevná mikrobiálna flóra.

(dos)

Zdroje:

https://www.healthline.com/health/ulcerative-colitis#causes

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ulcerative-colitis/symptoms-causes/syc-20353326

https://www.webmd.com/ibd-crohns-disease/ulcerative-colitis/what-is-ulcerative-colitis#1

https://www.medicalnewstoday.com/articles/163772#causes

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/06/06.pdf